Ekängen

Församlingsgården

Församlingsgård i Ekängen.

Tak och stuprör